Kaupunkimetsäliike

14.2.08

Vihreät ovat tyytyväisiä Sipoonkorven suojelun etenemiseen

Vihreät ovat tyytyväisiä Sipoonkorven suojelun etenemiseenSipoonkorpeen perustettavan kansallispuiston eteneminen ilahduttaa
Helsingin Vihreää valtuustoryhmää.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi keskiviikkona 13.2. valtuutettu Elina Moision
toivomusponnen, jolla edellytetään Helsingiltä aloitteellisuutta
maanvaihtoneuvottelujen aloittamiseksi valtion kanssa.

- Sipoonkorpi on suojeltava Nuuksioon verrattavana Helsingin itäisenä
keuhkona, Moisio toteaa.

Nuuksion suuri suosio osoittaa, että pääkaupunkiseudun kasvava väestö
tarvitsee toisenkin kunnollisen virkistys- ja ulkoilualueen. Maanvaihdot
antavat myös mahdollisuuden lisätä rakennuskelpoista maata kaupungille.

Kaupunginvaltuuston enemmistö allekirjoitti vuonna 2006 Otto Lehtipuun
tekemän aloitteen, jossa esitettiin Sipoonkorven kansallispuiston
edistämistä kaikin kaupungin käytettävissä olevin keinoin. Tuolloin
kaupungin vastaus oli, että asiaan palataan alueliitoksen varmistuttua.

- Nyt alueliitos on varmistunut, joten maanvaihtoon voidaan ryhtyä,
vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Otto Lehtipuu muistuttaa.

Lisätietoja:

Kaupunginvaltuutettu Elina Moisio, puh. 040 575 5988
Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Otto Lehtipuu, puh. 050 383 5759

Helsingin Vihreiden kannanoton voi lukea myös klikkaamalla otsikkoa.