Kaupunkimetsäliike

17.1.07

Maija Anttilan nettikolumni "Metsäliike puolesta ja vastaan"


Maija Anttilan omat sanat - joihin voi tutustua klikkaamalla otsikkoa - puhukoot puolestaan. Vastine sille löytyy arkistosta päivämäärällä 19.10.
Kuva: Toni Amnell

16.1.07

Kaupunkimetsäliikkeen näyttely Vuotalossa 16.1-8.2.


Kaupunkimetsäliikkeen näyttely on esillä Vuotalon kirjastossa 16.1.-8.2. välisenä aikana. Toivottavasti se antaa monelle uudelle virikkeen ryhtyä aktiivisesti puolustamaan rakkaita kaupunkimetsiämme.


Kuva: Toni Amnell

15.1.07

Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta


Eduskunnan säätämään muutettuun MRL:iin voi tutustua klikkaamalla otsikkoa.


Kuva: Toni Amnell

Teija Kaarakaisen artikkeli Voimassa 3/2006 "Lapsikansalaisia ja poliittisia puudeleita"


Artikkeli löytyy klikkaamalla otsikon linkkiä.


Kaupunkimetsäliikkeen yhteistä ständiä Stoassa syksyllä 2006.

Kuva: Toni Amnell

9.1.07

Risto Eräsaaren luentosarja: "Inkluusio, kansalaisuus ja demokratia"

Risto Eräsaari
Inkluusio, kansalaisuus, demokratia
18.1. ­ 1.3.2007, torst. klo 12-14, salissa U37 sh1
(ks. opas: http://www.valt.helsinki.fi/opas2006/sospo/K73053YK/)

I Yhteiskuntapoliittiset demokratiateoriat (Downs, Parsons/Münch, Taylor,
Habermas, Dewey).

II Moderni yksilöllisyys (Simmel, Dumont, Bauman)

III Kansalaisuus (Marshall, Turner, Hirschman); Vierailija: Jan Johansson
sosiaalinen
Kansalaisuus

IV Inkluusio ja ekskluusio (Stichweh, Bude, Rose)

V Nykyisyyden yhteiskunta (Boltanski, Schwinn)

VI Yhteiskuntateoria/sosiaaliteoria (Joas, Lindemann); Vierailija Mikko
Virtanen: Muutoksen logiikka

VII Ajankohtaisia kysymyksiä; Vierailija Jyri Liukko: Ewald ja
solidaarisuuden ongelma.

Risto Haverisen väitöstilaisuus "Kaupunkilaisen elinympäristöongelma - käsitteellistämistavat ja puuttumisen mallit"

VTM Risto Haverisen ympäristöpolitiikan alan väitöskirja ²Kaupunkilaisen
elinympäristöongelma - Käsitteellistämistavat ja puuttumisen mallit"²
tarkastetaan perjantaina 26.1.2007 klo 12. Paikka Helsingin yliopiston
päärakennus (Senaatintorin puoli) Auditorium XII.

Vastaväittäjänä toimii VTT, lehtori (dosentti) Hannu Ruonavaara Turun
yliopistosta ja kustoksena professori Ilmo Massa.

5.1.07

Malminkartanon täyttömäellä tapahtuu tiistaina 6.2.


Tiistaina 6.2. kello 9-11 Malminkartanon täyttömäen ympäristöön on kutsuttu kaikki Malminkartanon alueen koulut ja päiväkodit ulkoilmatapahtumaan, jossa tarinan avulla pyritään lisäämään malminkartanolaislapsien ympäristötietoisuutta ja paikallisten asukkaiden ylpeyttä omasta elinympäristöstään.

6.2. on saamelaisten kansallispäivä, ja tapahtumassa vietetään Lapin tuntureilta Malminkartanon omalle kotitunturille muuttaneiden peikkojen 30–vuotishääpäivää. Peikkotarinan avulla viestitetään luonnonläheisiä ja ympäristöystävällisiä elämäntapoja ja kulutustottumuksia. Kestävän kehityksen hengessä mahdollisimman suuri osa tarvittavista välineistä on valmistettu käsityönä.

Koululais- ja päiväkotiryhmät tulevat paikalle opettajiensa ja ohjaajiensa opastamina, mutta tervetulleita ovat kaikki pienet ja isommatkin asukkaat yksin tai ryhmässä. Mäen ympäristössä on lukuisia toimintapisteitä, joissa tarvitaan myös vapaaehtoisia järjestysmiehiä ja muuta talkooväkeä. Ole mukana todistamassa tapahtumaa, josta saattaa tulla perinne!

Lisätiedot ja ilmoittautuminen talkoolaiseksi: Michael Perukangas 040-419 6153, Tuija Vänskä 045-636 6309.

Kuvalähde: http://www.kaupunginosat.net/malminkartano/